ข้อมูลบุคลากร

ภูกษิดิ์กิตติ์ web

ชื่อ - นามสกุล :

นายภูกษิกิตต์ ภูมินา

ตำแหน่ง :

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วิทยฐานะ :

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์