รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูเจ้าหน้าที่ธุรการ