ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์)