ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2567