ติดต่อเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

TAX ID 0 9940 02545 23 9

42 หมู่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 0-3621-4099
โทรสาร : 0-3623-0557
อีเมล : admin@sksb.ac.th
ร้องเรียน : 06-3202-8555

หมายเลขโทรศัพท์ครู