ติดต่อเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

42 หมู่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 0-3621-4099 โทรสาร : 0-3621-4099
สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-3623-0557
อีเมล : sksb.ac.th@gmail.com
ร้องเรียน : 0-3622-0612

หมายเลขโทรศัพท์ครู