ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕

Read more

กำหนดการรับมอบตัวพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบจัดสรรที่เรียน)

กำหนดการรับมอบตัวพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบจัดสรรที่เรียน)

Read more

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศ…รับสมัครนักเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา2565

ประกาศ…รับสมัครนักเรียน (รอบ2) ปีการศึกษา2565

Read more

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565

กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565

Read more

แนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

แนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ห้องเรียนปกติ) แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ห้องเรียนปกติ) แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ห้องเรียนปกติ)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (ห้องเรียนปกติ)

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนปกติ)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนปกติ)

Read more