วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 นางจีวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ดำเนิกิจกรรมประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5

Read more