รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

New photo by oranee

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูงและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกขั้นสูงและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่อ Down

Read more