รายงานการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1 -16 กรกฎาคม 2564

Read more

หนังสือพิมพ์หน้าเดียวกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัปดาห์ที่ 18- 22 ม.ค 64

Read more

หนังสือพิมพ์หน้าเดียวของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สัปดาห์ที่ 11- 15 มค 64

Read more

หนังสือพิมพ์หน้าเดียวกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัปดาห์ที่ 4 – 8 มกราคม 2563

Read more

หนังสือพิมพ์หน้าเดียวกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัปดาห์ที่ 28-30 ธันวาคม 2563

Read more

การสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งเเต่วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563

Read more

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงรียนสวนกุหลาวิทยาลัย สระบุรี คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Read more