การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) ของนางสาวมัทธิกา จำปาแท้

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) ที่มีวัตกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีชื่อว่า “การสอนศิลปะออนไลน์ สไตล์สร้างสรรค์เป็นฐาน” Arts online teaching with creativity basement style ของนางสาวมัทธิกา จำปาแท้ (วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น)
SHOW MORE
 
 

ใส่ความเห็น