กิจกรรม “ภาษาไทยในวันสำคัญ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกันจัดกิจกรรม “ภาษาไทยในวันสำคัญ”
โดยมีการจัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนให้เป็นปัจจุบันตามวันสำคัญต่าง ๆ
 ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดทำใบกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ

และประโยชน์ที่ได้รับจากวันสำคัญผ่านป้ายนิเทศของแต่ละห้องเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *