ขอแสดงความยินดีกับครูจิณณพัต การบรรจง ที่ได้คำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา

ขอแสตงตวามยินกับครูจิณณพัต การบรรจง ที่ได้คำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา
คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และ คณะครูที่เกษียณอายุราชการได้ร่วมเดินทาม
ไปส่งครูจิณณพัต การบรรจง ณ โรงเรียนพุตชาพิหยาคม จังหวัตนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓