วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปณา 2562 ณ ห้องเพชรกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด