บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรมทั้งหมด