ตัวแทนนักฮอกกี้รับฟังโอวาสและขอพร ท่านผู้อำนวยการ ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

New photo by oranee kaewpoem / Google Photos