โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เป็นสนามสอบข้อเขียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาของจังหวัดสระบุรี

New photo by oranee kaewpoem / Google Photos