กิจกรรม “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เทิดองค์ราชัน มหาวชิราลงกรณ” งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

New photo by oranee kaewpoem / Google Photos