วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561