ติดต่อเรา

ที่อยู่

42 หมู่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1800

โทรศัพท์

0-3621-4099

E-mail

skb@sksb.ac.th

TAX ID

0 9940 02545 23 9