ติดต่อเรา

  ที่อยู่

  42 หมู่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1800

  โทรศัพท์

  0-3621-4099

  E-mail

  skb@sksb.ac.th

  TAX ID

  0 9940 02545 23 9