เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง

หัวข้อ: มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่แข่งขัน "แบร์นครอสเวิร์ด ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 30


วันที่เผยแพร่:4-5 กรกฏาคม 2558

 

หัวข้อ: ค่ายอบรมผู้นำเชียร์และแปรอักษร รุ่นที่ 10


วันที่เผยแพร่:30 กรกฏาคม -1 สิงหาคม 2558หัวข้อ: แสดงความยินดี ลูกเสืออนุรักษ์ ร่วมเดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ


วันที่เผยแพร่:7 กรกฏาคม 2558


หัวข้อ: ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม


วันที่เผยแพร่:7 กรกฏาคม 2558

หัวข้อ: ศึกษาดูงาน โรงเรียน สวนกุหลาบฯรังสิตโรงเรียนสามโคก


วันที่เผยแพร่: 11 ก.ค. 2015


หัวข้อ: โครงการ UP TO ME กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากข้าวสาร


วันที่เผยแพร่:7 สิงหาคม 2558

หัวข้อ: มอบเกียรติบัตร กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูู้้วิทยาศาสตร์


วันที่เผยแพร่: 7 สิงหาคม 2558

หัวข้อ:มอบเกียรติบัตร กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย


วันที่เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2558

หัวข้อ:พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต


วันที่เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2558

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ


วันที่เผยแพร่: 11 สิงหาคม 2558

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีิ


วันที่เผยแพร่: 22 สิงหาคม 2558

หัวข้อ: ท่าน ผอ.ธนิต มูลสภา พร้อมคณะครูร่วมอวยพร
วันเกิด ท่านสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ณ อาคารรัฐบุรุษ 


วันที่เผยแพร่: 25 สิงหาคม 2558

หัวข้อ:กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวันอาเซียน


วันที่เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2558

หัวข้อ:อบรมของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


วันที่เผยแพร่: 29 -30 สิงหาคม 2558

หัวข้อ:กิจกรรมกีฬาสีภายใน


วันที่เผยแพร่: 28 กันยายน 2558

หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาสีภายใน


วันที่: 29 กันยายน 2558

หัวข้อ: ผอ.ธนิต มูลสภา และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี
กับ ผอ.สุชาติ กรดงาม รับตำแหน่ง ผอ.หนองโดนวิทยา


วันที่: 5 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ:ต้อนรับรองผู้อำนวยการอัศนัย วารี เข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี


วันที่: 6 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ: ผอ.ธนิต มูลสภา และรองฯอัศนัย วารีศรี ร่วมแสดงความยินดี
กับ ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนหนองแซงวิทยา


วันที่: 9 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ: มอบเหรียญ แสดงความยินดีกับนักกีฬาบางแสนจ้าวลมกรด
และมอบดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการอัศนัย วารีศรี เข้ารับตำแหน่ง


วันที่: 9 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ: ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการระบบภายในกับท่านรองฯผอ.ฝ่ายวิชาการ รร.ปทุมวิไล


วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ:ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินด
ีกับ ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน เข้ารับตำแหน่งผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ:ผอ.ธนิต มูลสภา และรองฯอัศนัย วารีศรี ร่วมแสดงความยินด
ีกับ ผอ.อุดร สารคม เข้ารับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"


วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ: ผอ.ธนิต มูลสภาและรองฯผอ.อัศนัย วารีศรีร่วมแสดงความยินดี
กับ ผอ.ธันวา ดีช่วยเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป สระบุรีเขต 1


วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ :รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต


วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ:คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรร่วมกับ
มณฑลทหารบกที่ 18 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ :30 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ:ลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์


วันที่: 8-11 ธันวาคม 2558

หัวข้อ:กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันอินเตอร์ 


วันที่: 30 ธันวาคม 2558

หัวข้อ:ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานวันเกิด 80 ปี ท่าน ผู้อำนวยการสมหมาย วัฒนคีรี อดีตครูเก่า ผู้อำนวยการเก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย? ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท


วันที่:6 มกราคม 2559

หัวข้อ:สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว? ตำแหน่งครูธุรการ ครูพลศึกษา และครูคอมพิวเตอร


วันที่: 4 มกราคม 2559

หัวข้อ :นายธนิต มูลสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองฯอัศนัย วารีศรี
และนางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนปลอดนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วันที่: 7 มกราคม 2559

หัวข้อ:ครูบัญชา แปลงศรี หัวหน้าลูกเสือโรงเรียน พร้อมคณะ นำนักเรียนค่าย
ลูกเสืออนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ :8-10 มกราคม 2559

หัวข้อ: คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เข้าร่วมพิธีวันครู
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

วันที่: 16 มกราคม 2559

หัวข้อ:คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่18 สระบุรี

วันที่: 18 มกราคม 2559

หัวข้อ:คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนแก่งคอย

วันที่: 19 มกราคม 2559

หัวข้อ: งานนิทรรศการวิชาการ (OpenHouse)"สวนฯสระบุรี นิทรรศน์ 2016"

วันที่: 21 -22 มกราคม 2559

หัวข้อ:ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เข้าร่วมประชุมและ
เสวนาทางวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ

วันที่: 23 มกราคม 2559

หัวข้อ:คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯเข้าร่วมชมการเสวนา
"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันที่: 28 มกราคม 2559

หัวข้อ:ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯเข้าร่วมการประเมิน การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันที่: 29 มกราคม 2559

หัวข้อ:กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา
ในรายการ"พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 7และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย"
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่: 30-31 มกราคม 2559

 

หัวข้อ:กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ และเทคโนโลยีนำนักเรียนชั้นม.4/7 และ ม.6/8
เข้าร่วมศึกษาดูงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

วันที่: 30 มกราคม 2559

หัวข้อ:ค่ายอบรมภาวะผู้นำ SKB camp for leader ship "The Adventures I"

วันที่: 29-31 มกราคม 2559

หัวข้อ:วันสถาปนาสวนกุหลาบฯสระบุรี10ปีและผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ:ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
ภาพวันแรก ภาพวันที่สอง

วันที่:3-4 พฤษภาคม 2559

ัหัวข้อ:อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรฯ

วันที่: 10-11 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:ผ.อ.เยี่ยมชมกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

วันที่: 16 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม

วันที่:19 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:ค่ายปรับพื้นฐานฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่:20-21 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:เตรียมความพร้อมลูกเสือฯลูกเสืออนุรักษ์ "ห่มดิน"

วันที่:25 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่:29 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ:ฮอกกี้ชิงถ้วยพระราชทาน 2559

วันที่:4 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

วัันที่:7 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:ชิงช้าสวรรค์ โอทอป

วัันที่:7 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:พิธีรับขวัญเสมา (เพิ่มเติม)

วันที่:8 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 70 ปี

วันที่:9 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:แนวทางการจัดการเรียนรู้ลูกเสืออนุรักษ์ฯ

วันที่:11-12 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์

วันที่:12 มิถุนายน 2559

ัหัวข้อ:กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รวมพลัง socail ฯ"

วันที่:14 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

วันที่:16 มิถุนายน 2559

หัวข้อ:วันละอ่อน

วันที่:16 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: ต้อนรับ ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่: 20 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: SCG แนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่: 22 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: งานแถลงข่าวโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่ 4


วันที่: 23 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่


วันที่: 24 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัย กับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: รับโลห์รางวัลจากกาชาดจังหวัดสระบุรี


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

หัวข้อ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่: 1 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: หล่อเทียนพรรษาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔พรรษา


วันที่: 13 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: ถวายเทียนพรรษา


วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.1


วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 23 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่: 23 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


วันที่: 24 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: มอบรางวัล"ฟุตบอลเฟรชชี่ สมานมิตร"ครั้งที่6


วันที่: 26 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: อุ่นเครื่องกีฬาฮอกกี้สวนกุหลาบฯสระบุรี&
ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: ถวายพระพร วันพระราชสมภพสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันที่: 29 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ: ร่วมเดินรณรงค์การลงประชามติกับจังหวัดสระบุรี


วันที่: 4 สิงหาคม 2559

หัวข้อ: ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันที่: 9 สิงหาคม 2559

หัวข้อ: กิจกรรมตลาดนัดอาชีพกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


วันที่: 10 สิงหาคม 2559

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559


(รูปเพิ่มเติม)

วันที่: 11 สิงหาคม 2559

หัวข้อ: เด็กชายกฤษฎากร บำรุง รับพระราชทานโลห์ ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สวนอัมพร

วันที่: 12 สิงหาคม 2559
หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
(กีฬาสี)ประจำปี 2559

วันที่: 26 27 สิงหาคม 2559

หัวข้อ: มุฑิตาจิต คุณครูปราโมทย์ มั่นบำรุง


(รูปเพิ่มเติม 1)

(รูปเพิ่มเติม 2)

วันที่: 9 กันยายน 2559

หัวข้อ: ร่วมอวยพร วันเกิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี

วันที่: 6 กันยายน 2559