เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 

หัวข้อ: พิธีเปิดกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 31

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ:ประชุมผู้ปกครอง
วันที่: 16 พฤศจิกายน 257

>>> ชมภาพกิจกรรม

            

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง คลิกดู
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2558 คลิกดู
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง คลิกดู
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร คลิกดู
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกดู
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด คลิกดู
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม คลิกดู
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง(ชาย)
ประกาศสอบราคาจ้างทำพื้นบล็อกคอนกรีตและเทพื้นคอนกรีตที่นั่งพักผ่อน คลิกดู


 
 
 
 


 พิธีเตือนใจวัย
 
พิธีไหว้ครูสวนกุหลาบฯ 2555
 
ฉ่อยหน้าม่าน คปภ. 2555
 
100 ปี การลูกเสือไทย
 
ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบ
      สัมพันธ์ครั้งที่ 17
 
ราตรี สวนกุหลาบฯ 2554
 
เสรีขอพร โปงลาง
      สวนกุหลาบฯ สาวสวนฯสระบุรี งานเกษียณ
 
สวนฯสระบุรีนรกภูมิ
 
HOCKEY DANCE สวนฯสระบุรี
 
สวนฯสระบุรี กีฬาสี 54
      
SKB ลอยกระทง 54
งานเลี้ยงกรีฑาสวน
 
  โปงลางจิตอาสา

กิจกรรมชาว S.K.B.

     

หัวข้อ: ค่ายการอ่าน สานงานเขียน   หัวข้อ: ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  หัวข้อ:Suankularb Wittayalai
Network Symposium
  หัวข้อ:ติดตามสวนกุหลาบศึกษา
วันที่ :25 พฤศจิกายน 2557   วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557   วันที่:15-17 กันยายน 2557   วันที่ : 27 สิงหาคม 2557
ข่าวสารการศึกษา

 

 

 

 


 

 

 

 


กลุ่มการบริหารงาน


ข่าวสาร ส.ก.บ.