เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง

 
    ตารางสอบนักเรียน กำหนด วันที่ 21-25 กันยายน 2558
        วันที่ 14 กันยายน เวลา 15.30
 
 
 
 

 

 

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 


 

 

      

หัวข้อ: มอบเกียรติบัตร กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูู้้วิทยาศาสตร์

 

หัวข้อ: อบรมของคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

หัวข้อ:มอบเกียรติบัตร กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

 

หัวข้อ:พิธีพระราชทาน
เข็มที่ระลึก
ผู้บริจาคโลหิต

วันที่: วันที่ 7 กันยายน 2558   วันที่: 29 -30 สิงหาคม 2558
  วันที่: 8 กันยายน 2558   วันที่ :11 กันยายน 2558
     
หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาสีภายใน   หัวข้อ:กิจกรรมกีฬาสีภายใน   หัวข้อ:กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวันอาเซียน   หัวข้อ: ท่าน ผอ.ธนิต มูลสภา พร้อมคณะครูร่วมอวยพร
วันเกิด ท่านสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ณ อาคารรัฐบุรุษ 
วันที่: 29 กันยายน 2558   วันที่: 28 กันยายน 2558   วันที่: 26 สิงหาคม 2558   วันที่ :25 สิงหาคม 2558

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


     

หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาสีภายใน

 

หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558

 

หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"

 

หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ


>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<


                           
วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16