เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง

 

หัวข้อ: สระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 11
วันที่: 21 - 23 ม.ค. 2557

หัวข้อ: กิจกรรมวันปีใหม่
วันที่: 8 มกราคม 2557

>>> ชมภาพกิจกรรม

            

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2557 คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ(SP) 2557 คลิกดู
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล คลิกดู
ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน-วัดผล คลิกด
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 คลิกดู
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง คลิกด
ประกาศ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย คลิกด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ขอขอบคุณ นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีที่ทำให้ความฝันของนักเรียนเป็นความจริง โดยสนับสนุนงบประมาณ
จัดสร้างโดม
การสร้างอาคารสำนักงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
1,500,000 บาท จาก ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย คลิกดูความเคลื่อนไหว 
 
 
 


 พิธีเตือนใจวัย
 
พิธีไหว้ครูสวนกุหลาบฯ 2555
 
ฉ่อยหน้าม่าน คปภ. 2555
 
100 ปี การลูกเสือไทย
 
ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบ
      สัมพันธ์ครั้งที่ 17
 
ราตรี สวนกุหลาบฯ 2554
 
เสรีขอพร โปงลาง
      สวนกุหลาบฯ สาวสวนฯสระบุรี งานเกษียณ
 
สวนฯสระบุรีนรกภูมิ
 
HOCKEY DANCE สวนฯสระบุรี
 
สวนฯสระบุรี กีฬาสี 54
      
SKB ลอยกระทง 54
งานเลี้ยงกรีฑาสวน
 
  โปงลางจิตอาสา

กิจกรรมชาว S.K.B.

     

หัวข้อ: กรีฑาสวนฯสัมพันธ์   หัวข้อ: ลูกเสือสวนฯสัมพันธ์   หัวข้อ: คาราวานวิทยาศาสตร์   หัวข้อ:ถวายพวงมาลา ร.6
วันที่ : 27 ธันวาคม 2556   วันที่: 10 - 13 ธันวาคม 2556   วันที่: 27 - 28 พ.ย. 2556   วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2556
ข่าวสารการศึกษา

 


กลุ่มการบริหารงาน

 
 
 

ข่าวสาร ส.ก.บ.