เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 


 
ร่วมลงนามถวายควาอาลัย                                    -/กำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาัลัย สระบุรี ห้องเรียนพิเศษ SP มัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่  20 – 24  กุมภาพันธ์  2560 นี้ ... สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 วันที่ 27 – 30 มีนาคม  2560 /-


 


   ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 27 มกราคม 25ุ60
   ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
       และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 24 มกราคม 25ุ60
  ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2559
        วันที่ 26 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
       ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษาและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 11 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
        วันที่ 9 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 5 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
     จำนวน 1 อัตรา
        วันที่ 3 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
     จำนวน 2 อัตรา

        วันที่ 28 กันยายน 2559

 

     ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (คลิก)

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22.00 น.

 

 

  สูจิบัตร..อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์-ครั้งที่14
        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด
       อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 14
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด
       สระบุรีเกมส์ครั้งที่ 14 ประจำปี  2559 คัดเลือกตัวแทนอำเภอเมืองสระบุรี
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559
 

 

    เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ                               และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
        วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 

 

 

 

 

 

หัวข้อ: วันจากเหย้าชาวสวนฯสระบุรี OSKB11   LINK1   LINK2

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับรองฯรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ สู่แดนสวนฯ โดยมีผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและคณะส่งมอบ / ผอ.ธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะครูต้อนรับ...ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์

วันที่: 28 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: สพม.เขต4 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นำโดยนายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วย รองฯอัศนัย วารีศรี รองฯวรนิษฐา จำปา คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำ ไว้ทุกข์ ถวายอาลัย เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ วัดพระพุทธบาทฯ

วันที่: 27 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และคณะ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ มฑบ 18 จังหวัดสระบุรี


วันที่: 25 ตุลาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันปิยมหาราช


วันที่: 23 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับเปิดเทอม2/2559 ต้อนรับรองผอ. คุณครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ คนใหม่...


วันที่: 20 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุม18ต.ค.และส่งรองฯ2ท่าน(รองฯภูมินทร์และรองฯเกศินีย์ ณ สระบุรีวิทยาคม)


วันที่: 18-19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(สถานศึกษาพอเพียง)


วันที่: 19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเทอม 2/2559 และรับประทานอาหารร่วมกัน รับส่งรองภูมินทร์ รองเกศินีย์ รับรองนาตยาและครูบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่ 18 ตุลาคม 2559


วันที่: 18 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี


วันที่: 14 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: คุรุมุทิตา2559คุณครูปราโมทย์ & คุณครูสุรศักดิ์


วันที่: 30 กันยายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: ต้อนรับ ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่: 20 มิถุนายน 2559

 

 

 

หัวข้อ: SCG แนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่: 22 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: งานแถลงข่าวโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่ 4


วันที่: 23 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่


วันที่: 24 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัย กับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: รับโลห์รางวัลจากกาชาดจังหวัดสระบุรี


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่: 1 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: หล่อเทียนพรรษาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔พรรษา


วันที่: 13 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายเทียนพรรษา


วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.1


วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 23 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่: 23 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


วันที่: 24 กรกฎาคม 2559

  

 

หัวข้อ: มอบรางวัล"ฟุตบอลเฟรชชี่ สมานมิตร"ครั้งที่6


วันที่: 26 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

หัวข้อ: อุ่นเครื่องกีฬาฮอกกี้สวนกุหลาบฯสระบุรี&
ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายพระพร วันพระราชสมภพสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

ัหัวข้อ: วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันที่: 29 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ร่วมเดินรณรงค์การลงประชามติกับจังหวัดสระบุรี


วันที่: 4 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันที่: 9 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมตลาดนัดอาชีพกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


วันที่: 10 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559


(รูปเพิ่มเติม)

วันที่: 11 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: เด็กชายกฤษฎากร บำรุง รับพระราชทานโลห์ ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สวนอัมพร

วันที่: 12 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
(กีฬาสี)ประจำปี 2559

วันที่: 26 27 สิงหาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ร่วมอวยพร วันเกิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี

วันที่: 6 กันยายน 2559

 
 

หัวข้อ: มุฑิตาจิต คุณครูปราโมทย์ มั่นบำรุง


(รูปเพิ่มเติม 1)

(รูปเพิ่มเติม 2)

วันที่: 9 กันยายน 2559

 


 

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


     

หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตา
เคลื่อนทีี่สภากาชาดไทย

 

หัวข้อ:ชิงช้าสวรรค์ โอทอป

 

หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

 

หัวข้อ:หน้าที่พลเมือง "พลเมืองไทย...
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก"

     
หัวข้อ:กีฬาสีภายในโรงเรียน   หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558   หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"
  หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ
     
หัวข้อ:กรีฑา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบุรี
  หัวข้อ:Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี1/2 - ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ดา เอ็นโดฟิน   หัวข้อ: Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี   หัวข้อ:วีดีโอมุทิตาจิต ครูปราโมทย์ และครูสุรศักดิ์ S.K.B 

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<                        
วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16