เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 


 

 
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
     วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
        วันที่ 1 มิถุนายน 2559
 ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
.
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

     ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (คลิก)

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22.00 น.

 

 

 

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
 

 

 

      
หัวข้อ:พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
2559
  ัหัวข้อ:กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รวมพลัง socail ฯ"   หัวข้อ:อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์   หัวข้อ:แนวทางการจัดการเรียนรู้
ลูกเสืออนุรักษ์ฯ
วันที่:16 มิถุนายน 2559   วันที่:14 มิถุนายน 2559   วันที่:12 มิถุนายน 2559   วันที่:11-12 มิถุนายน 2559
     
หัวข้อ:โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ ครองราชย์ 70 ปี
  หัวข้อ:พิธีรับขวัญเสมา   หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตา
เคลื่อนที่สภากาชาดไทย
  หัวข้อ:ฮอกกี้ชิงถ้วยพระราชทาน
2559
วันที่:9 มิถุนายน 2559   วันที่:8 มิถุนายน 2559   วัันที่:7 มิถุนายน 2559   วันที่:4 มิถุนายน 2559
     
หัวข้อ:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เทอม 1 ปีการศึกษา 2559
  หัวข้อ:เตรียมความพร้อมลูกเสือฯ
ลูกเสืออนุรักษ์ "ห่มดิน"
  หัวข้อ:ค่ายปรับพื้นฐานฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  หัวข้อ:เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม
วันที่:29 พฤษภาคม 2559   วันที่:25 พฤษภาคม 2559   วันที่:20-21 พฤษภาคม 2559   วันที่:19 พฤษภาคม 2559
     
หัวข้อ:ผ.อ.เยี่ยมชมกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
  หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
  หัวข้อ:อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรฯ
  หัวข้อ:ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
ภาพวันแรก ภาพวันที่สอง
วันที่: 16 พฤษภาคม 2559   วันที่:13 พฤษภาคม 2559   วันที่: 10-11 พฤษภาคม 2559   วันที่:3-4 พฤษภาคม 2559

     

 

หัวข้อ:วันสถาปนาสวนกุหลาบฯ
สระบุรี10ปีและผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

หัวข้อ:ค่ายอบรมภาวะผู้นำ
SKB camp for leader ship
"The Adventures I"

 

หัวข้อ:กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีนำนักเรียน
ชั้นม.4/7 และ ม.6/8
เข้าร่วมศึกษาดูงาน
อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

หัวข้อ:กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ
"พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น
ครั้งที่ 7และคำคมชิงแชมป์
ประเทศไทย" ณ ศูนย์การค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2559   วันที่: 29-31 มกราคม 2559   วันที่: 30 มกราคม 2559   วันที่: 30-31 มกราคม 2559
     

หัวข้อ:ผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯเข้าร่วมการประเมิน
การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
ของครูผู้ช่วย

  หัวข้อ:คณะผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯเข้าร่วมชมการเสวนา
"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
เวลา 10.00 - 12.00 น.
  หัวข้อ:ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สระบุรี เข้าร่วมประชุมและ
เสวนาทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
  หัวข้อ: งานนิทรรศการวิชาการ (OpenHouse)"สวนฯสระบุรี
นิทรรศน์ 2016"
วันที่: 29 มกราคม 2559   วันที่: 28 มกราคม 2559   วันที่: 23 มกราคม 2559   วันที่: 21 -22 มกราคม 2559
     

หัวข้อ:คณะผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มงานเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
บริหารโรงเรียน
ณโรงเรียนแก่งคอย


 

หัวข้อ:คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี
กระทำสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ มณฑลทหารบกที่18 สระบุร

 

หัวข้อ: คณะครูโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
เข้าร่วมพิธีวันครู
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 

หัวข้อ:ครูบัญชา แปลงศรี
หัวหน้าลูกเสือโรงเรียน
พร้อมคณะ นำนักเรียนค่าย
ลูกเสืออนุรักษ์
ณ อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 19 มกราคม 2559   วันที่: 18 มกราคม 2559
  วันที่: 16 มกราคม 2559   วันที่ :8-10 มกราคม 2559

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


     

หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตา
เคลื่อนทีี่สภากาชาดไทย

 

หัวข้อ:ชิงช้าสวรรค์ โอทอป

 

หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

 

หัวข้อ:หน้าที่พลเมือง "พลเมืองไทย...
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก"

     
หัวข้อ:กีฬาสีภายในโรงเรียน   หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558   หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"
  หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ
             

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<


                       
วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16