เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง

 
    กำหนดการกิจกรรมวันแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
        วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 9.30
    ตารางการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
       รอบคัดเลืีอกเริ่มการแข่งขันวันที่ 15 สิงหาคม 2558
 
         วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 9.30
 
 
 

 

 

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 


 

 

      

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 

หัวข้อค่ายอบรมผู้นำเชียร์และ
แปรอักษร รุ่นที่ 10

 

หัวข้อ:กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

 

หัวข้อ:โครงการ UP TO ME กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลปากข้าวสาร

วันที่: 11 สิงหาคม 2558   วันที่: 30 กรกฏาคม -1 สิงหาคม 2558
  วันที่:27 กรกฏาคม 2558   วันที่ :7 สิงหาคม 2558
     
หัวข้อ: ศึกษาดูงาน
โรงเรียน สวนกุหลาบฯรังสิต
โรงเรียนสามโคก
  หัวข้อ: ประชุมประจำ
เดือนกรกฏาคม
  หัวข้อ:แสดงความยินดี ลูกเสืออนุรักษ์ ร่วมเดินสวนสนาม วันลูกเสือ แห่งชาติ   หัวข้อ: นิเทศและติดตาม หลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา
วันที่: 17 กรกฏาคม 2558   วันที่: 7 กรกฏาคม 2558   วันที่:7 กรกฏาคม 2558   วันที่ :22 กรกฏาคม 2558

>>> ชมภาพกิจกรร <<<


     

หัวข้อ: พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558

 

หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558

 

หัวข้อ: สวนกุหลาบ 9 ปี น้องพี่ย้อนยุค

 

หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ


>>> ชมวิดีโอเพิ่มเติ <<<


                           
วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16