เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 

หัวข้อ: พิธีเปิดกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 31

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อ:ประชุมผู้ปกครอง
วันที่: 16 พฤศจิกายน 257

>>> ชมภาพกิจกรรม

            

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิกดู
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิกดู

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน คลิกดู

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICTคลิกดู
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
ข้อมูล ICT คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คลิกดู
ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง คลิกดู
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร คลิกดู
 
 


 
 
 
 


 พิธีเตือนใจวัย
 
พิธีไหว้ครูสวนกุหลาบฯ 2555
 
ฉ่อยหน้าม่าน คปภ. 2555
 
100 ปี การลูกเสือไทย
 
ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบ
      สัมพันธ์ครั้งที่ 17
 
ราตรี สวนกุหลาบฯ 2554
 
เสรีขอพร โปงลาง
      สวนกุหลาบฯ สาวสวนฯสระบุรี งานเกษียณ
 
สวนฯสระบุรีนรกภูมิ
 
HOCKEY DANCE สวนฯสระบุรี
 
สวนฯสระบุรี กีฬาสี 54
      
SKB ลอยกระทง 54
งานเลี้ยงกรีฑาสวน
 
  โปงลางจิตอาสา

กิจกรรมชาว S.K.B.

     

หัวข้อ: ค่ายการอ่าน สานงานเขียน   หัวข้อ: ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  หัวข้อ:Suankularb Wittayalai
Network Symposium
  หัวข้อ:ติดตามสวนกุหลาบศึกษา
วันที่ :25 พฤศจิกายน 2557   วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557   วันที่:15-17 กันยายน 2557   วันที่ : 27 สิงหาคม 2557
ข่าวสารการศึกษา

 

 

 

 


 

 

 

 


กลุ่มการบริหารงาน


ข่าวสาร ส.ก.บ.