เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 


 
  
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
     วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
        วันที่ 1 มิถุนายน 2559
 ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
.
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

     ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (คลิก)

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22.00 น.

 

 

 

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
 

 

 

 

 

       
 

 

หัวข้อ: ต้อนรับ ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่: 20 มิถุนายน 2559

 

 

 

หัวข้อ: SCG แนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่: 22 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: งานแถลงข่าวโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่ 4


วันที่: 23 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่


วันที่: 24 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัย กับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: รับโลห์รางวัลจากกาชาดจังหวัดสระบุรี


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่: 1 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: หล่อเทียนพรรษาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔พรรษา


วันที่: 13 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายเทียนพรรษา


วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.1


วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 23 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่: 23 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


วันที่: 24 กรกฎาคม 2559

  

 

หัวข้อ: มอบรางวัล"ฟุตบอลเฟรชชี่ สมานมิตร"ครั้งที่6


วันที่: 26 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

หัวข้อ: อุ่นเครื่องกีฬาฮอกกี้สวนกุหลาบฯสระบุรี&
ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายพระพร วันพระราชสมภพสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

ัหัวข้อ: วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันที่: 29 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ร่วมเดินรณรงค์การลงประชามติกับจังหวัดสระบุรี


วันที่: 4 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันที่: 9 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมตลาดนัดอาชีพกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


วันที่: 10 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559


(รูปเพิ่มเติม)

วันที่: 11 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: เด็กชายกฤษฎากร บำรุง รับพระราชทานโลห์ ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สวนอัมพร

วันที่: 12 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
(กีฬาสี)ประจำปี 2559

วันที่: 26 27 สิงหาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ร่วมอวยพร วันเกิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี

วันที่: 6 กันยายน 2559

 
 

หัวข้อ: มุฑิตาจิต คุณครูปราโมทย์ มั่นบำรุง


(รูปเพิ่มเติม 1)

(รูปเพิ่มเติม 2)

วันที่: 9 กันยายน 2559

 


 

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


     

หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตา
เคลื่อนทีี่สภากาชาดไทย

 

หัวข้อ:ชิงช้าสวรรค์ โอทอป

 

หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

 

หัวข้อ:หน้าที่พลเมือง "พลเมืองไทย...
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก"

     
หัวข้อ:กีฬาสีภายในโรงเรียน   หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558   หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"
  หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ
           
หัวข้อ:กรีฑา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบุรี
           

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<                        
วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16