เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 

หัวข้อ: Suankularb Wittayalai Network Symposium
วันที่: 15-17 กันยายน 2557

หัวข้อ: ติดตามสวนกุหลาบศึกษา
วันที่: 27 สิงหาคม 2557

>>> ชมภาพกิจกรรม

            

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 2 อัตรา คลิกดู
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม คลิกดู
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง(ชาย)
ประกาศสอบราคาจ้างทำพื้นบล็อกคอนกรีตและเทพื้นคอนกรีตที่นั่งพักผ่อน คลิกดู
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 3 อัตรา คลิกดู

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำพื้นบล็อกคอนกรีดและเทพื้นคอนกรีดที่นั่งพักผ่อน
ภายในโรงเรียน คลิกดู

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการสู่อาเซียน คลิกดู
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร คลิกดู
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ คลิกดู
ตางรางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ภาคเรียนที่ 1-2557 (แก้ไขบ้างห้องเรียน) คลิกดู
ตางรางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คลิกดู
การจัดห้องใหม่ของระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 คลิกดู


 
 
 
 


 พิธีเตือนใจวัย
 
พิธีไหว้ครูสวนกุหลาบฯ 2555
 
ฉ่อยหน้าม่าน คปภ. 2555
 
100 ปี การลูกเสือไทย
 
ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบ
      สัมพันธ์ครั้งที่ 17
 
ราตรี สวนกุหลาบฯ 2554
 
เสรีขอพร โปงลาง
      สวนกุหลาบฯ สาวสวนฯสระบุรี งานเกษียณ
 
สวนฯสระบุรีนรกภูมิ
 
HOCKEY DANCE สวนฯสระบุรี
 
สวนฯสระบุรี กีฬาสี 54
      
SKB ลอยกระทง 54
งานเลี้ยงกรีฑาสวน
 
  โปงลางจิตอาสา

กิจกรรมชาว S.K.B.

     

หัวข้อ: สัปดาห์วิทยาศาสตร์   หัวข้อ: แสดงผลงานกลุ่มศิลปะ   หัวข้อ: มอบรางวัลกีฬาเฟรชชี   หัวข้อ: กิจกรรมวัดแม่แห่งชาติ
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557   วันที่: 26 สิงหาคม 2557   วันที่: 25 สิงหาคม 2557   วันที่ : 8 สิงหาคม 2557
ข่าวสารการศึกษา

 

 

 

 


 

 

 

 


กลุ่มการบริหารงาน


ข่าวสาร ส.ก.บ.